Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 7, 2009

11052009 Lily's Lunch

Năm nay con gái Lily nhà tôi đi học khá cực và ít thời gian ăn lunch vì ra khỏi High School 10am vội vàng lái xe xuống Bellevue College 30 phút - đến nơi dành nhau cái parking đậu xe rồi con gái ngồi trong xe ăn trưa - nghỉ đến là thấy tội nhưng đây chỉ là bước đầu thôi cho nên tôi cũng đành - Con gái giải thích là từ parking đến cafeteria xa lắm mẹ ơi - ăn 1 tí thôi mà rồi phải cuốc bộ băng qua gần 2 buildings mới trở về lớp học thì mệt mõi lắm - thôi con ngồi trong xe ăn luôn! - mỗi ngày mẹ dậy lấy sữa và làm đồ ăn sáng thì làm thêm lunch cho con gái đem đi học mỗi ngày -
Hôm nay Lily có cơm chiên - chip - lê nhật bố trồng và kẹo với nước lọc --- ăn đơn giãn như thế này mà con gái thích lắm.

No comments:

Related Posts with Thumbnails