Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 7, 2009

Brownies for lunch

Tuần rồi con gái Lily nhà tôi làm 1 ổ Brownie (from Duncan Hines dark chocolate fudge brownie mix) - dể làm và nhanh gọn - để nguội xong con gái tỉ mĩ cắt ra từng phần nhỏ vừa ăn rồi gói kỷ như thế này để mỗi ngày đem 1 cái đi ăn trưa - Nhà làm ngon hơn đâu hết..........

No comments:

Related Posts with Thumbnails