Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, November 20, 2009

CƠM TẤM BÌ CHAY

Hôm cuối tuần trên Thiền Viện đãi phật tử. Vợ chồng tôi ăn không hết đĩa đem về nhà phần cơm đó con gái thích quá muốn ăn thêm nên tôi đành làm thêm tí bì chay nữa - thế là buổi chiều lại tiếp diễn món Cơm bì chay.

No comments:

Related Posts with Thumbnails