Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 7, 2009

Sườn nướng BBQ sauce

Sườn rửa sạch rọc ô vuông - ướp tất cả những gia vị trên vào thịt theo cân lường thịt - sau 30 phút đem nướng Bake 400*F 1 hr 45 phút sau thì là được.

No comments:

Related Posts with Thumbnails