Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 24, 2012

Turkey potpieSunday's lunch cho con gái ở nhà ăn, bố mẹ đi chùa sám hối tội lổi ăn chơi 3 ngày qua ...

Chúc mọi gia đình được no ấm!

Cháo turkey
Chúc mọi gia đình được no ấm!

Veggie hot pot


 lẩu chay nhà chị Huong/Hung
Chúc mọi gia đình được no ấm!

Tofurky
Trader Joe hay la` Safeway co' ba'n = 11.99$/ box = gravy included = 5 servings
Chúc mọi gia đình được no ấm!

Lily's Fettuccine Alfredo sauce with white mushroom

Chúc mọi gia đình được no ấm!

Stir fried green bean

Buttered stir fried green bean mixed with mushroom-carrot-onion and yellow zucchini
Chúc mọi gia đình được no ấm!

Bread stuffing


Chúc mọi gia đình được no ấm!

Yukon Gold potato hash browns
 Potato-carrot-peas-onion
Chúc mọi gia đình được no ấm!

Idaho Russet Potato/Sweet Yam/Carrot Scallop


 Great combination
Chúc mọi gia đình được no ấm!

Roasted Turkey - Thanksgiving 2012
12lbs turkey from Costco - rubbed with turkey seasoning from Safeway - baked in baking pouch -- so easy for cleaning!
Chúc mọi gia đình được no ấm!
Related Posts with Thumbnails