Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 21, 2009

Xương sáo hột é

1 lon xương sáo cắt hạt lựu cho vào thau 1 lon nhãn khui để vào thau 1 tsp hột é ngâm nở với 1 cup nước 1 cup thạch dai mua sẵn tất cả trộn lại để tủ lạnh ăn mát.

No comments:

Related Posts with Thumbnails