Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 7, 2009

11062009 Lily's Lunch

Clam chowder soup với crouton và baby bell cheese với chuối

No comments:

Related Posts with Thumbnails