Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 7, 2009

Nồi nước xông

nấu nước xông = xả cây + gừng + muối nấu sôi ngồi xông sẽ thấy khỏe ngay.
Nồi Cuisinart Electric Fondue Maker rất lý tưởng khi ăn canh chua cá - và cũng lý tưởng lắm khi bị trúng gió độc đắc cần nồi xông để giải cãm. Nồi này mình tự để nhiệt độ sôi tùy thích và rất là safety khi trùm trùm múa lân như vầy (hahahha) lão gia nhà tui đang múa lân nè ....

No comments:

Related Posts with Thumbnails