Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, November 16, 2009

Chuối hấp

Chuối Plantain chín đem hấp để nguội ăn rất dẽo vài bùi -- Nhiều mật lắm thật là ngon!

No comments:

Related Posts with Thumbnails