Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, November 16, 2009

Chuối chiên

chuoi Plantain chin se co nhieu mat rat ngon -
Xat lat day do 1 long tay - lan bot chien vang - An thom lam -- nhat la an voi ice-cream.
Bot chien chuoi 1 cup pha vua sen set la duoc + 3/4 cup duong + tí siu muoi + me rang vang + ti bot noi baking powder + ti' bot baking soda (cho don) = de bot no 30 phut - dem chuoi lan bot chien vang -

No comments:

Related Posts with Thumbnails