Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, April 28, 2011

Một ngày đẹp trời

Cầu mong cho chúng sanh an vui hạnh phúc.

No comments:

Related Posts with Thumbnails