Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, April 19, 2011

Cái ép bún của Ấn Độ

Trưa nay cô bạn người Ấn có ghé vô tiệm và chỉ tôi đến chợ Ấn gần nhà tôi đây mua ít đồ - tôi thấy cái này để bán cũng tương tợ cái dưới đây nên mua về làm thử. cái trên là stainless steel rất chắc chắn bán với giá 12.99$ (thích nên mua đại) Sev Sancha (Brass)

No comments:

Related Posts with Thumbnails