Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, April 28, 2011

Máy cán mì quay tay

Hiệu ATLAS made in Italy (Mua trong chợ trời Flea Market ở SanJose/CA - 15 năm trước với giá $3 -- Wow! ông ngoại biết shopping ghê nơi - cám ơn ông ngoại) Nào giờ tôi có mà có nghỉ là đồ cán mì đâu vì chưa từng mỡ bọc nylong ra. Ông ngoại các cháu mua cho nói là: "Ba cho con cái đồ cán mực - đem về trển mà dùng" -- Dạ, cám ơn Ba ... thế là mang về cất kỷ trong tủ kho đinh ninh là đồ cán mực ... cho tới mấy hôm rồi nói chuyện với cô bạn, nghe bạn nói: "Ở Mỹ làm gì có đồ cán mực - đi lục ra coi nó là cái gì chớ ở đó mà tin là đồ cán mực..." tui chạy đi lục ra mới tá hoả là đồ cán mì sợi ... hahahahaha... thế là mình có phước lớn có thêm đồ chơi mới -- ahhahha. Cám ơn Ba nữa nhé. Bài viết tương tợ: -Homemade FETTUCINI with Pesto sauce

No comments:

Related Posts with Thumbnails