Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, April 7, 2011

Cá bạc (Silver fish) chiên giòn rang muối

Cá mua về rửa lại sạch - để ráo - rắt phần muối gia vị ở trên gói này vô ướp cá độ 10 phút - chắc bỏ nước cá dư ra - rồi hảy rắt gói bột này vô cho áo từng con cá - đem chiên giòn - vớt ra - rắt lên cá mới chiên muối tiêu -- Ăn tuyệt vời!!!

No comments:

Related Posts with Thumbnails