Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, April 19, 2011

Banana and Nutella sandwich

Lily con gái của tôi thích món này làm ăn sáng lắm đây - 1 trái chuối chín 2 lát bánh mì 100% whole wheat sandwich bread 2 Tbsp Nutella spread chút bơ trét lên bánh mì trét bơ 1 mặt của lát bánh mì - mặt kia trét Nutella - để xuống - xắp chuối lên - rồi úp miếng bánh mì thứ 2 lên - để chảo nóng cho bánh mì lên cho chém 2 mặt có trét bơ - bánh nóng ăn rất ngon.

No comments:

Related Posts with Thumbnails