Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, August 6, 2007

cá kèo kho tiêuCá làm sạch bằng cách ngâm nước muối và dấm và cạo nhớt (cá kèo kho tiêu thì để đầu và ruột kho luôn - ăn rất ngon)

cá kèo (đông lạnh từ vn qua): đem kho cũng theo kiểu cá kho tộ, nhưng để nước ráo khô luôn, cuối củng là mình xắt chỉ gừng tươi thật mỏng rồi để lên trên, lật cá qua 1 lần cho tí dầu ăn cho bóng rồi lấy ra

No comments:

Related Posts with Thumbnails