Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, August 21, 2007

Cá lưỡi trâu muối chiên giòn


cá làm sạch ướp với muối tiêu, lăn ra bột bắp đem chiên giòn.

No comments:

Related Posts with Thumbnails