Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, May 1, 2014

Trứng vịt muối của Taiwan


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails