Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, May 11, 2014

NƯỚC TƯƠNG ĐỂ CHIÊN CƠM
Đường thốt nốt (đây mình chỉ còn 1 viên nên cho thêm vào đường thẻ) + 1 cup nước tương Light Soy Sauce + 1/2 tsp tiêu = nấu lửa nhỏ cho đường tan và nước tương sẽ kẹo lại -- khi chiên cơm cho vào - nhất định sẽ ngon và thơm.
 
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails