Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, May 31, 2014

Succulent (desert) Terrarium

 Succulent plants là cùng loại xương rồng, sống cần rất ít nước và ít đất.  Hôm nay làm ngoài vườn cả ngày lượm nhặt được chút ít rong rêu (moss), ít loại xương rồng ngoài sân mang vào chậu trồng như vầy -- Thấy vui vui.

Xem cách làm ở đây

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails