Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, May 28, 2014

TANGZHONG starter

 


 
1/4 cup milk/sữa tươi
1/4 cup water/nước
1/4 cup bread flour/bột bánh mì

Cook until thick - then cool completely then add to bread dough.
Nấu đặc tới kéo sợi - để nguội hoàn toàn mới cho vô bột làm bánh mì.


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails