Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, June 30, 2013

Lá dứa đông lạnh

Lá dứa đông lạnh của Thái Lan khi xay ra lấy nước thơm hơn lá dứa tươi mua ở đây ... đây là theo mình nhận thấy nha. 

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails