Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, June 13, 2013

Vỏ trứng

Vào mùa hè - mọi gia đình cố gắng trồng ít rau thơm sau vườn để có ăn 3 tháng hè - Cũng là lúc những em ốc, slug cũng bò lung tung vào gậm nhấp rau thơm trước mình -- Chị bạn nhắc nhở là dùng vỏ trứng bóp ra rải chung quanh gốc cây sẽ giúp tránh được bị chúng ốc sơi.  Tôi làm theo thấy tốt lắm đấy ... rẻ tiền mà lại được việc mình nữa.  Nếu không thấy hiệu nghiệm thì rắt thêm bã cà phê cũng được đấy.
Chúc mọi gia đình vui và an lạc!

No comments:

Related Posts with Thumbnails