Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, June 6, 2013

Mật nâu của Hàn Quốc - Korian Light brown syrup

 Tôi mua tại chợ Đại Hàn H-Mart khoãng 4$ chai này - dành để kho cá ướp thịt - thế vào đường.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails