Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, June 4, 2013

Bản số xe


Mấy chị em nấu lò ở ngoài trời hay bị lửa lớn làm cháy quai nồi hay chảo phải không? Chưa nói đến là làm nóng đến cầm không được - Đây mình có cách giải quyết rồi đây - Dùng mấy cái bản số xe củ không dùng tới để che ... thật là có duyên! Lợi hại lắm đấy!!!

No comments:

Related Posts with Thumbnails