Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, June 22, 2013

Xôi nếp lạp xưởng và chả lụa


Xôi nấu nồi cơm điện.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails