Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, June 13, 2013

Artichoke - nước mát a-ti-sô
Uống rất mát trong người - hả nhiệt - khi miệng bị lỡ (canker sore) nên nấu nước mát a-ti-sô mà uống rất tốt -- khi luộc rửa hoa a-ti-sô xong cho vào nồi với nước ngập vào + 1 hay 2 miếng đường thốt nốt nếu muốn uống hơi ngọt 1 tí - còn không thì thôi.  Chắc lấy nước uống.

Hoa a-ti-sô thì gỡ ra chấm với mayonnaise ăn nhấm ở phần gốc của mỗi cánh hoa.  Rồi vào tới trong - gở bỏ phần nhụy - rồi gở phần ngon nhất của bông a-ti-sô là cái lõi mềm thơm.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails