Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, June 7, 2013

Chuối Xiêm


Mua được nãi chuối Xiêm ... ngon quá chừng.  Về VN nhiều lắm mà lại ăn không nổi - về đây đi mua từng nãi ăn nhín nhín ... 
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails