Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, June 5, 2013

Phểu bằng tấm bạc
Sau khi phi hành xong, các mợ hãy xé 1 tấm bạc/foil để hứng hành phi - sau khi cho hành vào keo mình lợi dụng tấm bạc đó xếp làm 4 rồi quấn tròn làm cái phểu - khi dầu nguội trút dầu qua phểu vào lại bình dầu - Ghi rỏ là "Dầu Hành" - mình dùng để xào nấu rất thơm.
Rồi mình vứt cái phểu bạc đấy đi thôi ... sạch sẽ, gọn gẽ. Chỉ cần rửa cái chảo và đôi đũa thôi - chứ mà còn phải rửa cái phểu nhựa thì thôi đó nha ... nhiêu khê lắm đấy khi phải rửa nhớt dầu ở cái ống nhỏ ... thôi đi, tôi còn nhiều việc khác để chơi lắm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails