Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, June 26, 2013

Lò nấu ngoài sân - out door gas burner


20 năm qua tôi có cái lò 2 burners mua ở Costco --- nay em khè lắm rồi vì tuổì già sức yếu (LOL...) hahaha - nói vui chứ thật ra những cái lổ cho gas ra giờ nó sét rỉ và bể nữa nên lửa ra bị khè và đỏ - làm đen hết mấy đáy nồi của mình rồi -- nấu xong đem vào chà lọ nồi cũng bở hơi ... nên chắc đúng lúc cho em ấy nghi retire và rinh 1 em to béo hơn 3 lò ... đã luôn nha ... em khè lửa xanh mướt.  Cũng mua ở Costco giá $159.99 + tax.
Đã mang em lên ngự trị rồi - chờ ngày tốt mẹ khai trương em đấy.


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails