Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, May 19, 2011

Dầu điều mầu

1/2 cup dầu để nóng 2 tsp hột điều mầu khi dầu nóng đem ra khỏi bếp - cho hột điều vô - dầu sẽ đủ nóng và làm hột điều ra mầu -- không nên phi trên bếp nóng vì sẽ làm hột điều mau khét và ra mùi nồng - dầu sẽ đen. để nguội cho vô keo sạch để tủ lạnh dùng nêm bún riêu, bún bò Huế...

No comments:

Related Posts with Thumbnails