Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, May 19, 2011

Dầu ớt

1/2 cup dầu 3 Tbsp ớt bột - mua loại của HànQuốc loại làm kim chi thì có mầu đẹp dầu để nóng - nhất ra khỏi bếp nóng - cho ớt bột vô -- đảo nhanh tay rồi lược dầu qua cái quặng có lót vải mùng/cheese clothe/hay tấm lọc coffee -- dầu sẽ trong và mầu rất đỏ và thơm. cho vô keo sạch để tủ lạnh để nêm vô thịt kho hay cá kho ... nhất là tôm rim sau khi tôm ráo cho chút dầu ớt vô sẽ bóng con tôm rất hấp dẫn.

No comments:

Related Posts with Thumbnails