Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, May 4, 2011

Canvas Pie roller mat

Vải canvas là loại vải cotton dầy - mình dùng vẻ vòng tròn để cán bột pie crust - rất thích - mua 1 yard vải canvas - đem về chia làm đôi - rồi 1 tấm chia làm đôi nữa là vừa cho pie crust. Vắt sổ vòng quanh - đem giặc sạch ủi thẵng là ta có thể dùng rồi.

No comments:

Related Posts with Thumbnails