Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, May 19, 2011

Cây Cần Tầu

Cần tầu mua ở chợ về ăn khúc trên cắt chừa khúc dưới cao độ ngón tay - đem ngâm nước 2-3 hôm sẽ ra rể -- đem ra ngoài sân gắm xuống đất hay cho vô chậu đất tùy thích - tưới nước -- vài hôm rể mọc cứng và sẽ nhẩy mầm non ... thế là ta có vài bụi cần tầu ngon đủ cho gia đình mình ăn dài dài mùa hè rồi. Cần này tới mùa đông sẽ chết rụi - nhưng không sao -- sang mùa xuân sẽ nhẩy mầm non và lên tiếp tục ... Trong bụi này thì tôi có hơn nữa bụi là gắm từ mùa xuân năm ngoái - có ăn hè năm ngoái rồi và năm nay ra tiếp ... tươi và non lắm đấy!

No comments:

Related Posts with Thumbnails