Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, September 13, 2009

Tea Cozy

Sau một buổi sáng làm việc, rồi sau giờ cơm trưa, đến độ 4pm thì cơ thể chúng ta cần có tí thời gian để nghỉ ngơi - tôi nhớ lại ở tuổi teenager lúc còn ở Pháp - cứ sau giờ học tôi hay chạy đến nhà bà sponsore Marie Louise để ngồi hàng huyên và thú vị nhất là "TEA TIME" với bà và bà mẹ già 90 cùng cô em gái Denise ... tôi nhớ mãi hình ảnh ngày xưa - Cũng nơi này tôi đã học hỏi được thêu may, đan móc - Bà Marie Louise đã dạy dổ tôi tỉ mỹ -
Ngày nay, bà Marie Louise vừa mất khõang vài tháng - tôi ngồi tưởng nhớ đến bà và đem len ra ngồi đan lại những khăn bàn nhỏ và cái tea cozy này mà trong lòng tôi thấy bùi ngùi thương nhớ.
Tôi đem bình trà nhỏ ra ngồi xuy nghỉ trong đầu nhớ lại cách đo và tính mũi của bà Marie Louise - tất cả là tùy theo cái mình có - ngày nay tiếng anh còn gọi là "make to fit" có ý là cứ đo theo cở mà làm và cứ thế tùy duyên - nhưng căn bản là để bọc chung quanh bình trà nhỏ để giữ độ ấm của nước trà bên trong được lâu - Tôi vừa ngẫm lại chuyện quá khứ, vừa đan vừa tính lại vừa đo theo bình trà thóang là đã ngồi yên 1 chổ đúng hơn 2 giờ đồng hồ - Kết quả khá dể thương.
Tôi sẽ ngồi nghiệm lại xem mình đã làm sao ra được như thế này và sẽ viết xuống để chị em có ai thích thì đan 1 cái cho vui -

No comments:

Related Posts with Thumbnails