Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, September 23, 2009

Cà chua - Tomatoes

làm cà chua fát ci chay hôm tuần rồi ở chùa - đây là chiên sẵn chỉ chờ sốt cà lên nữa để vào um là xong.
Cà chua đang vào mùa thật là rẻ - lọai vine tomatoes này bán có 59 cents/lb thôi -- mua về cắt nhỏ vào bọc ziplock - freezer từng bọc nhỏ một - khi ăn thì có ngay - Nhất là mùa đông sẽ save được nhiều thời gian và tiền nữa.

No comments:

Related Posts with Thumbnails