Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, September 1, 2009

Táo tầu khô

Cuối tuần rồi vợ chồng tôi bay xuống Orange County một chuyến thăm vài người bạn - Chúng tôi ngũ nghỉ nhà anh Hội - Đây là những quả táo tầu tôi hái từ cây nhà anh đem về đang phơi để nấu nước với sắn dây uống rất mát.

No comments:

Related Posts with Thumbnails