Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, September 1, 2009

Chợ trái cây ở Bolsa

Táo tầu
chuối chà bột -
Thanh long - dragon fruitSầu riêng - duran
Mít - jack fruit
Chanh dây - passion fruit

No comments:

Related Posts with Thumbnails