Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, September 23, 2009

Bột nêm chay - Vegetarian seasoning

Lọai này làm ở Nhật - không có bột ngọt (MSG) -- bột trắng rất ngọt nước dùng - lọai này tôi mua trong tiệm bán thuốc bắc. Rất hiếm thấy để mua nên khi nào gặp là tôi mua 1 thùng để dành ăn.
Nhiều chợ bán lọai bột làm từ Singapore - Taiwan - China -- bột có mầu đậm và có nhiều bột ngọt

No comments:

Related Posts with Thumbnails