Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, September 17, 2009

Sừng nai

Hôm nay tôi dọn học tủ bàn của Lão Gia và tìm thấy 2 cái sừng nai tơ này - hỏi ra thì biết là đã lâu lắm rồi có đâu hơn 30 năm lận - Một người bạn mỹ của anh đã cho cùng với ít thịt nai săn - Nhìn kỷ tôi còn thấy nhiều lông nai còn ngay trên sừng - Nghỉ lại thật là tội cho con nai vô phước này.

No comments:

Related Posts with Thumbnails