Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, September 1, 2009

Bánh khọt Brodard Chateau

Đến đây chúng tôi ordered món nem nướng cuốn - món này ăn cũng khá hấp dẫn - tôi quên không chụp hình - món này đặc biệt của nó là tương chấm - ngòai món ăn chơi đó tôi order món bánh khọt và anh D. đĩa cơm tấm đậu hủ ky và sườn nướng (anh D. chê vì không có bán bì và chả trứng)

No comments:

Related Posts with Thumbnails