Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, September 9, 2009

Eggless Lemon Cupcakes

egg replacer mixture = 1-1/2 tsp egg replacer powder + 2 Tbsp water = 1 egg
mua Lemon cake mix ở chợ mỹ (*Cheater Cake) nếu cho trứng thì y theo ct sau hộp mà làm -- lemon cake mix làm ăn rất ngon -- để cho thêm phần soft hơn thế vào Club Soda để lạnh (thay vì cho nước lọc) - thế vào melted butter thay vì cho dầu - (cho dầu thì bánh mềm nhưng không thơm - cho bơ nặng hơn nên phải cho club soda để bánh có volume)
eggless thì cho Egg Replacer + 1/2 tsp baking powder + club soda để tủ lạnh + melted butter + lemon zest + fresh lemon juice.
top with fresh fruits or anything you like.

No comments:

Related Posts with Thumbnails