Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, September 9, 2009

Dầu Poireau

Dầu Poireau / leek / bo rô = băm nhỏ cho vào dầu light olive phi vừa thấy hơi vàng là nhất xuống vì sau đó dầu nóng sẽ làm bo rô đậm mầu hơn - để nguội - cho vào keo - để tủ lạnh ăn dần.

Dầu này tôi cho vào chả lụa chay - làm đồ chay ...v/v...

No comments:

Related Posts with Thumbnails