Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, February 2, 2010

Mứt khóm dẽo

pha nước khóm sirô uống ngon ơi là ngon!
qua 1 ngày mứt đậm mầu và ráo dẽo
syrup chắc ra cở khoãng 1-1/2 cup
làm theo công thức đơn giãn -- 2 trái khóm vừa chín - xắt miếng - cân khóm - cân đường (2 lbs khóm thì 1 lb đường) - cho vào ngâm 30 phút đem sên 45 phút - chắc lấy nước đường ra còn để lại ít thôi - sên đến khi cạn -- đem ra trãi lên khay qua ngày sẽ ráo bớt - cho keo để ăn -- khóm này chua chua không ngọt như loại mua -

No comments:

Related Posts with Thumbnails