Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, February 4, 2010

Hoa thủy tiên - Chén vàng đĩa bạc

Đây là lần đầu tôi tỉa hoa Thủy Tiên -- Ôi thôi, tỉ mỹ đến mõi cả mắt cả cổ - tôi chăm chỉ ngồi tỉa cả 1.5 giờ chỉ 1 củ này -- tôi tỉa theo cách chỉ dẫn của PhiVân (cám ơn em nhiều nhé) Hoa Thủy Tiên - Water Angel/Fairy Flower

No comments:

Related Posts with Thumbnails