Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, February 2, 2010

BÁNH CHOCOLATE CROISSANTS

mua sẵn bột trong TRADER JOE'S bán 1 hộp để trong tủ freezer $3.99 đem để ra ngoài qua đêm bọc plastic wrap - sáng nở to - đem nướng -- VOILÀ!
Cheater croissants = Semi homemade (hahahahaha.............)

No comments:

Related Posts with Thumbnails