Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, February 20, 2010

Cơm gà rôti tay cầm
Đúng ra phải trình bày vào nồi tộ - nhưng người lớn đến con nít làm lẹ quá thôi KA cho ra tô -- wýnh nhanh ào 1 cái nồi cơm 4 lon đi cái rào ở đây KA dùng gà rôti mua trong Costco - đem về xé ra thôi - xào lên và nêm ít dầu hào thôi khoãng 1 Tbsp nhưng cho nhiều nước tương. recipe và cách làm ở đây
Cơm Tay Cầm Gà Ginger Chicken in Clay Pot with Cathy Ha nấu nồi cơm nóng khô cơm - hoặc là cơm nguội thì hay nhấtgà rôti của Costco 2 cái ức xé ra
No comments:

Related Posts with Thumbnails