Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, February 10, 2010

Bánh tét chiên giòn chấm đường

(tuyệt vời..........) chỉ cần chiên lửa nhỏ với tí dầu cho đến khi 2 mặt bánh giòn - ăn chấm với đường.

No comments:

Related Posts with Thumbnails