Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, February 10, 2010

Cá phi chiên giòn

Cá phi mua ở chợ 99 - làm sạch và chiên giòn tại chợ
Chấm nước mắm gừng Đọt đậu luộc

No comments:

Related Posts with Thumbnails