Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, February 23, 2010

Thịt bằm chưng tương bắc Cự Đà chai tương bắc Cự Đà $5USD.

No comments:

Related Posts with Thumbnails